Työväen Urheiluliitto TUL ry

28.5.2021

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Postiosoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki 
Käyntiosoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry / Tietosuoja 
Valimotie 10, 00380 Helsinki 
Antti Kempas, antti.kempas@tul.fi, 050 337 5942

3. Tietosuojavastaava
Antti Kempas, antti.kempas@tul.fi, 050 337 5942

4. Käsittelijä
Mediamaisteri Oy
PL 82 (Erkkilänkatu 11)
33100 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

5. Rekisterin nimi
Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palvelun tarjoaminen käyttäjille

7. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto
Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.